Tin tuyển dụng

KTS Quy hoạch

KTS Quy hoạch

14:04 | 13/12/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự công ty CP TPS Thành Phong       

KS Thiết kế ME

KS Thiết kế ME

14:01 | 13/12/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự công ty CP TPS Thành Phong       

Trưởng phòng Thiết kế

Trưởng phòng Thiết kế

13:58 | 13/12/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong         

Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

14:04 | 26/10/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong       

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết kế Điện

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết kế Điện

13:29 | 25/10/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong       

Kỹ sư Thiết kế Kết cấu

Kỹ sư Thiết kế Kết cấu

13:27 | 25/10/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong       

Kỹ sư Thiết kế Cấp thoát nước

Kỹ sư Thiết kế Cấp thoát nước

11:54 | 25/10/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong       

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Thiết kế

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Thiết kế

11:48 | 25/10/2017
Thông tin tuyển dụng từ Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần TPS Thành Phong       Các Tin tuyển dụng khác


Giới hạn tin theo ngày :    
Đối Tác - Thành Viên