Đoàn Từ Thiện Công Ty đi thăm Cơ Sở Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước – Huyện Củ Chi.

Thứ tư, 02/03/2016, 15:58 GMT+7

Đoàn Từ Thiện Công Ty đi thăm Cơ Sở Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước – Huyện Củ Chi.

Đoàn Từ Thiện Công Ty đi thăm Cơ Sở Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước – Huyện Củ Chi.

0001_10002_1000300040005


admin


Giới hạn tin theo ngày :    
Đối Tác - Thành Viên